SUPERIOR TASTE AWARD 

การรับรองโดยคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติมากที่สุดในโลก

 

the iTQi Jury

ทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณทำไม

 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ

  รายงานการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสที่มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการคุณภาพของคุณเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • ขยายธุรกิจของคุณ

  คำรับรองและความคิดเห็นจาก
  ผู้นำเพื่ออำนวยความสะดวกกับคุณ
  ในการเจรจาธุรกิจ
 • การมองเห็นที่ชัดเจน

  เพิ่มความต้องการของผู้บริโภค
  ของผลิตภัณฑ์ของคุณทาง
  การสื่อสารกับสัญลักษณ์รางวัล

read more

ข่าว

Kapasiteyi artırmak mümkün mü?

— Hayatta zeki insanların daha başarılı olduğu da bir gerçektir. Peki zekayı artırmak ne...