สถาบันรับรองรสชาตือาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ

กิจกรรม SUPERIOR TASTE AWARD ครั้งที่ 12

รับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

 

 

the iTQi Jury

เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ ทีมงาน และบริษัท

 • 1. เพิ่มข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

  เพิ่มข้อได้เปรียบในการเจรจาธุรกิจ และขยายโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ
 • 2. เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

  สร้างความแตกต่างผ่านบรรจุภัณฑ์
     และเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้า
 • 3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

       รายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์รสชาติ โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

read more

ข่าว

Les pralines en forme d’hippocampe noir-praliné de Guylian remportent deux étoiles à l’iTQi 2015

— Les pralines en forme d’hippocampe noir-praliné de Guylian remportent deux étoiles à l’iTQi...