Εκθέσεις αξιολόγησης


Όταν εγγράφετε ένα προϊόν στην ιστοσελίδα μας για το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης, έχετε την επιλογή να παραγγείλετε την σχετική έκθεση αξιολόγησης ("Έκθεση Οργανοληπτικής Ανάλυσης ") που συντάσσεται από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των γευστικών δοκιμών.

Αυτές οι εκθέσεις είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την εταιρία, τα προϊόντα και την εσωτερική σας ομάδα.

Τα πλεονεκτήματα είναι πολυάριθμα:

  • Πιο ξεκάθαρη κατανόηση των αποτελεσμάτων από τις δοκιμές των προϊόντων σας.
  • Σχόλια που γίνονται από εξειδικευμένους και αναγνωρισμένου κύρους Σεφ και Γευσιγνώστες, γραμμένα με ένα πλούσιο και ακριβές λεξιλόγιο.
  • Προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες στους Υπεύθυνους Ποιότητας ή Ανάπτυξης Προϊόντων.
  • 'Ένα επικοινωνιακό εργαλείο: αποσπάσματα της έκθεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επικοινωνία Marketing και στις εμπορικές σας διαπραγματεύσεις με τους διανομείς των προϊόντων σας ή τους τελικούς καταναλωτές.

Οι αυστηρές διαδικασίες του iTQi ακολουθούν διεθνή γευστικά standard. Θα έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με διάφορα κριτήρια οργανοληπτικής ανάλυσης: την πρώτη γευστική εντύπωση, όψη, όσφρηση, γεύση, υφή και επίγευση.