Κατηγορίες και Τάξεις Προϊόντων

Το iTQi δοκιμάζει προϊόντα στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις.
Εάν το προϊόν σας είναι οργανικό/βιολογικό, σημειώστε το στο ηλεκτρονικό Έντυπο Καταχώρησης.
Μόνο επεξεργασμένα προϊόντα μπορούν να είναι υποψήφια για αξιολόγηση.