ปฏิทิน 2561-2562

ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ฟรี

 

คลิกลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียด

  • ค่าธรรมเนียม
  • แบบฟอร์มการลงทะเบียน
  • การจัดส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
  • เครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมการตลาด 
  • เกณฑ์การประเมินผล

เคยลงทะเบียนแล้ว คลิกที่นี่  

 

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

 

กรุณาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ในส่วนสมาชิก 

  • หมวดเครื่องดื่ม (รอบพิเศษ) ก่อนวันที่ 26 เม.ย. 2562 
  • หมวดอาหาร ก่อนวันที่ 26 เม.ย. 2562 

 

 

ขั้นตอนที่ 3

จัดส่งตัวอย่าง

  • หมวดเครื่องดื่ม (รอบพิเศษ) ก่อนวันที่ 30 เม.ย. 2562
  • หมวดอาหาร ก่อนวันที่ 30 เม.ย. 2562

 ดูการส่งตัวอย่าง คลิกที่นี่  

 

ผลการทดสอบ

ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

พ.ค. 2562
รับรางวัลพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ Superior Taste Awards 2019 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล  มิ.ย. 2562