วิธีการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือร่วมส่งผลิตภัณฑ์ของคุณมาทดสอบ

หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีสิทธิ์เข้าถึงในส่วนของสมาชิก คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องมีการผูกมัดใดๆ

ไม่ต้องมีการผูกมัดใดๆ หมายความว่าคุณไม่ได้มีความมุ่งมั่นในการส่งสินค้าใดๆ เข้ามาทดสอบ

 

คุณจะเห็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ค่าธรรมเนียม
  • แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
  • คำแนะนำการจัดส่งผลิตภัณฑ์
  • เครื่องมือสื่อสารการตลาด
  • กฎระเบียบ

 

 

สร้างบัญชีผู้ใช้

จำกัดเพียง 55 ตัวอักษร

http://

* ช่องบังคับ