รางวัล Superior Taste Award

"มิชลินไกด์ของอาหาร" (นิตยสาร Trends-Tendences 21 สิงหาคม 2551)

 

Superior Taste Award

 

awardawardaward   รสชาติยอดเยี่ยม ได้คะแนน 90% ขึ้นไป
awardaward   รสชาติเยี่ยม ได้คะแนนจาก 80% ถึง 89%
award   รสชาติดี ได้คะแนนจาก 70% ถึง 79%

 

 

บริษัทที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล Superior Taste Award สามารถใช้ฉลากนี้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสื่อสารด้านคุณภาพและการยอมรับของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสำเร็จของบริษัททั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจและความแตกต่างต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

 

ใบอนุญาตฟรี

ใช้ได้ถึง 3 ปี