ประโยชน์จากใบรับรอง Superior Taste Award

ประโยชน์ที่ 1 : กระตุ้นยอดขายจากใบรับรองอันทรงเกียรติ

 • ใบรับรองจากเชฟและซอมเมอลิเยร์ซึ่งมากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี : สร้างข้อต่อรองทางการค้าและเพิ่มคู่ค้า
 • สร้างความแตกต่างและเพื่มความน่าเชื่อถือสำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ
 • รางวัล Superior Taste Award ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นตราที่แสดงถึงคุณภาพ
 • ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมียอดขายสูงขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่เดือน 

ประโยชน์ที่ 2 : เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 • รางวัลที่สือถึงความเป็นสากลและการพัฒนาทางนวัตกรรม
 • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง สามารถเคลมเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด (เช่น โลโก้ ...)
 • ประโยชน์จากการแสดงผลของผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ตหรือบนเว็บไซต์
 • ประโยชน์จากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ 3 : ผลการทดสอบและข้อคิดเห็นจากกรรมการ

 • รายงานทางประสาทสัมผัส Sensory Analysis Report
  • กราฟสรุปความเห็นของคณะกรรมการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบทุกตัว

  • รายงานการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส อธิบายข้อบ่งชี้ในการทดสอบจากคณะกรรมการ และคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ุถ้ามี)
 • รายงานการจับคู่ผลิตภัณฑ์ Food & Drink Pairing Report
  • รายงานการจับคู่อาหารและเครื่องดื่มจะช่วยให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 

  • คำแนะนำในการจับคู่จะให้แนวคิดใหม่ ๆ แก่ลูกค้าของคุณและเพิ่มยอดขาย

 

ประโยชน์ที่ 4 : ความสำเร็จของทีมงาน

 

รางวัลนี้เป็นโอกาสที่ดีเพื่อฉลองความสำเร็จของทีมงาน