รายงานผลิตภัณฑ์เพื่อทานคู่กัน- Food & Drink Pairing Report

 

ด้วยความหลากหลายของอาหารกับเครื่องดื่มในทุกวันนี้ ทำให้เกิดข้อสงสัยในเลือกทานอาหารว่าควรจะต้องคู่กับเครื่องดื่มชนิดไหน ทางสถาบัน iTQi ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้เพิ่มทางเลือกและข้อเสนะแนะผลิตภัณฑ์เพื่อทานคู่กันในหมวดอาหารหรือเครื่องดื่ม

 

ข้อเสนอของเรา 
เพื่ิอเพิ่มอรรถรสและทางเลือกในการจับคู่อาหารและเครื่องดื่ม เราขอเสนอทางเลืิอกเป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม 6 รายการเพื่อทานคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ามาทดสอบผ่านรายงานจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญผู้มากประสบการณ์ 

 
สิ่งที่ท่านจะได้รับ

รายงานนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ

  • การพัฒนาด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ระบุส่วนประกอบด้านรสชาติและการเชื่อมต่อเพิ่มเติม  
  • เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์
  • สร้างแนวคิดใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้า
  • ส่งเสริมการสื่อสารและโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

 

สั่งซื้อรายงานจับคู่ ทำอย่างไร ?
ขณะที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ให้คลิกเลือกรายงานผลิตภัณฑ์เพื่อทานคู่กัน

 

ระบบจะถามคำถามเช่น คุณต้องการที่จะจับคู่กับอะไร? อาหารหรื่อเครื่องดื่ม กลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใคร? เด็กหรือผู้ใหญ่ ต้องการข้อเสนอจากอาหารประเภทไหน? อาหารคาวหรือของหวาน เป็นต้น 


โดยรายงานนี้จะถูกนำส่งทางอีเมลระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

 

 

“Consumers have shown the increasing need to explore food and drink combinations that enhance their sensory experiences beyond wine, with non-alcoholic beverages in particular offering opportunities”

Innovation Trends and Opportunities in Pairing Food and Drink, 8 May 2017