หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

iTQi ทดสอบผลิตภัณฑ์ในประเภทต่อไปนี้
หากผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอินทรีย์/ชีวภาพโปรดระบุไว้ในแบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์
เฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปที่จะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล