ฉลาก iTQi กับการสื่อสารต่อผู้บริโภค 

 

  • การสื่อสารด้านรสชาติ
  • การสื่อสารด้านความเป็นสากล
  • การสื่อสารต่อผู้บริโภคภายในประเทศ 
  • การสื่อสารต่อผู้บริโภคในต่างประเทศ

 

 

 

       เลือกดูฉลาก iTQi ในภาษาต่างๆ

 

 traditional chinese  german  english  espagnol  french  greek  italian  japanese  dutch  portugese  russian