ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

การใช้งานเว็บไซต์ iTQi อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งโดยการเข้าถึงและเรียกดูไซต์นี้คุณยอมรับโดยไม่มีข้อ จำกัด หรือคุณสมบัติใด ๆ
 
เนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมโดยทั่วไปของ iTQi เท่านั้น ขณะที่ ITQI พยายามที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดในไซต์นี้ถูกต้องเนื้อหาของไซต์นี้จะมีให้โดยคุณโดยที่ไม่ได้รับการรับรองหรือรับประกันใด ๆ
 
iTQi ไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำความผิดหรือความไม่รับผิดชอบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ iTQi ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเว็บไซต์นี้หรือจากไวรัสใดก็ตามที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ การเข้าถึง, การใช้, การดาวน์โหลดหรือเรียกค้นข้อมูลในไซต์นี้
 
ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่ควรวางใจหรือใช้ข้อมูลใด ๆ ในไซต์นี้และหากคุณทำเช่นนั้นคุณอาจเสี่ยงต่อความเสี่ยงทั้งหมด
 
เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเหรียญรางวัลภาพข้อความเค้าโครงหน้าป้ายชื่อและโลโก้ที่แสดงบนไซต์นี้เป็นของ iTQi ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการป้ายหรือโลโก้ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iTQi
 
เว็บไซต์นี้ควบคุมและดำเนินงานโดย International Taste & Quality Institute จากสำนักงานในกรุงบรัสเซลส์
ข้อตกลงและเงื่อนไขและสิ่งใดในเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเบลเยี่ยมและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาจะถูกกำหนดโดยศาลเบลเยี่ยม